* Actie voorwaarden:

 • De actie “Win een romantisch weekend voor 2 personen naar Venetië” (hierna te noemen: actie), loopt tot 1 oktober 2017.
 • Er wordt één winnaar gekozen door middel van een trekking. Proud Packaging B.V. zal de winnaar 02 oktober 2017 persoonlijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De deelnemer verleent aan Proud Packaging B.V. toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Proud Packaging B.V. beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat daarmee akkoord.
 • De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en kan niet in geld worden uitgekeerd.
 • Proud Packaging B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten, zonder nadere aankondiging te doen. Proud Packaging B.V. streeft ernaar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren op www.proudpackaging.com
 • Proud Packaging B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld als inzendingen onjuist binnenkomen/worden weergegeven.
 • Alleen deelnemers aan deze actie doen mee met de verloting en maken kans op de prijs.
 • De winnaar wint een weekend naar Venetië voor maximaal twee personen.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen van deelname aan de actie worden uitgesloten.
 • In geval u een vraag heeft m.b.t. de actie, neem dan contact op met Proud Packaging B.V. via info@proudpackaging.com.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Proud Packaging B.V. aan het beheer van de website en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Proud Packaging B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Proud Packaging B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Proud Packaging B.V. in het leven roepen.
 • Proud Packaging B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Proud Packaging B.V. is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. Proud Packaging B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aanvullende kosten die de deelnemer is benodigd in verband met deelname aan het de actie. De deelnemer vrijwaart Proud Packaging B.V. van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.
 • De prijs zal in overleg met de winnaar verzilverd kunnen worden gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 31 mei 2018, met uitzondering van de dagen: 1 t/m 15 februari, 30 maart t/m 2 april, 20 t/m 22 april & 27 t/m 29 april o.o.v.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde actievoorwaarden.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *