10+1 actieweken!

De 10+1 actieweken zijn begonnen! Ontvangt deze weken bij bestelling van 100% gerecyclede FSC® gecertificeerde witte re-paper draagtassen 10% gratis draagtassen.

* Actie voorwaarden:

  • De 10+1 actieweken (hierna te noemen: actie), lopen tot 3 mei 2019.
  • De actie geldt bij een minimale afname van 5.000 stuks en een maximale afname van 20.000 stuks, 100% gerecyclede FSC® gecertificeerde witte re-paper draagtassen.
  • Proud Packaging B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten, zonder nadere aankondiging te doen. Proud Packaging B.V. streeft ernaar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren op www.proudpackaging.com
  • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
  • Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen van deelname aan de actie worden uitgesloten.
  • In geval u een vraag heeft m.b.t. de actie, neem dan contact op met Proud Packaging B.V. via info@proudpackaging.com.
  • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Proud Packaging B.V. aan het beheer van de website en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Proud Packaging B.V. openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Proud Packaging B.V. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Proud Packaging B.V. in het leven roepen.
  • Proud Packaging B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Proud Packaging B.V. is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. Proud Packaging B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aanvullende kosten die de deelnemer is benodigd in verband met deelname aan het de actie. De deelnemer vrijwaart Proud Packaging B.V. van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde actievoorwaarden.
Copyright 2023 Proud Packaging
Download hier onze privacyverklaring
Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid
De Kuinder 3-2
8444 DC Heerenveen
CAST Showroom 367
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies