Bespaaractie/Voucher t.w.v. € 100,00

De bespaaractie is begonnen! Ontvang een voucher t.w.v. € 100,00 bij het maken van een besparingsafspraak en of door ons te volgen op Instagram wanneer u nog niet aan een afspraak toe bent.

* Actie voorwaarden:

 • De bespaaractie i.c.m. de voucher loopt t/m 31 december 2020 en geldt alleen voor prospects.
 • De voucher is in te leveren bij aankoop van draagtassen of overige verpakkingen met een orderbedrag t.w.v. minimaal € 1.250,00 excl. BTW.
 • De voucher is slecht eenmaal te gebruiken per klant.
 • De voucher is niet van toepassing op gemaakte offertes van voor 11 mei 2020.
 • Proud Packaging BV behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten, zonder nadere aankondiging te doen. Proud Packaging BV streeft ernaar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de actie dit z.s.m. te communiceren op www.proudpackaging.com
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen van deelname aan de actie worden uitgesloten.
 • In geval er vragen zijn m.b.t. de actie, neem dan contact op met Proud Packaging BV via info@proudpackaging.com.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Proud Packaging BV aan de organisatie van de actie heeft besteed, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Proud Packaging BV openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Proud Packaging BV niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Proud Packaging BV in het leven roepen.
 • Proud Packaging BV is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Proud Packaging BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (aanvullende) kosten die de deelnemer is benodigd i.v.m. deelname aan het de actie. De deelnemer vrijwaart Proud Packaging BV voor aansprakelijkheid aan derden i.v.m. een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of i.v.m. het handelen of nalaten van de deelnemer.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en op de hoogte te zijn van – genoemde actievoorwaarden.
Copyright 2021 Proud Packaging
Download hier onze privacyverklaring
Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid
De Kuinder 3-2
8444 DC Heerenveen
C.A.S.T. Showroom 451
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies