Dit is de privacyverklaring van Proud Packaging B.V. (Hierna: “Proud Packaging” of “Wij”) Proud Packaging is gevestigd in Heerenveen aan De Kuinder 3-2, KvK nummer: 6635.7594. Proud Packaging is verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, is dat mogelijk via ons telefoonnummer +31 (0)513 689878 of via ons mailadres info@proudpackaging.com.

Proud Packaging geeft veel om uw privacy. Proud Packaging respecteert de privacy van al onze (potentiële) klanten, relaties en bezoekers van onze website www.proudpackaging.com Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Ons privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
Proud Packaging verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • gebruik maakt of wilt gaan maken van onze diensten
 • u gegevens invult of achterlaat in een van onze vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website, per telefoon of via onze accountmanagers;
 • de website van Proud Packaging bezoekt;
 • een zakelijke relatie met Proud Packaging hebt;
 • solliciteert bij Proud Packaging.

Het merendeel van de gegevens die wij verzamelen van onze (potentiële) klanten en relaties worden door u zelf aangeleverd. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de diensten die wij verlenen aan de betreffende (potentiële) klant of relatie.

Daarnaast verzamelen wij (al dan niet na acceptatie) uw persoonsgegevens d.m.v. cookies op onze website www.proudpackaging.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Proud Packaging verwerkt persoonsgegevens die wij hetzij van u hebben verkregen hetzij op andere wijze. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om een goede dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over onze diensten. De persoonsgegevens die u betreffen en die wij verwerken kan de onderstaande informatie bevatten:

1. Aankoop- en registratiegegevens
Wanneer u producten/diensten bij ons afneemt, verzamelen wij de volgende persoonlijke klantgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • Titelatuur;
 • Contactpersoon(en);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Website url;
 • Branche gebied;
 • Leverings- en factureringsadres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer;
 • Bestel- en factureringsgeschiedenis, dat een overzicht van afgenomen Proud Packaging diensten omvat;
 • Leverings- en bestelvoorwaarden (indien van toepassing);
 • Gespreksrapporten van eerdere bezoeken van onze accountmanagers (indien van toepassing).

2. Bezoekersrapporten
Wanneer u bezoek krijgt van één van onze accountmanagers, verzamelen wij de volgende persoonlijke relatiegegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode/Plaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Branche gebied;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • Titelatuur;
 • Contactpersoon(en);
 • Gespreksrapporten van bezoek van onze accountmanagers en opvolgactie.

3. Gegevens voor promotionele communicatie
U kunt u aanmelden voor de ontvangst van marketing- en promotionele communicatie. Wanneer u zich aanmeldt voor marketing- en promotionele communicatie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contactpers(o)on(en)

4. Gegevens voor deelname aan acties
Wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan Proud Packaging winacties of andere acties georganiseerd vanuit Proud Packaging, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contactpersoon(en);
 • Telefoonnummer(s);
 • Gegevens uit uw social-mediaprofiel, ingeval uw deelneemt via uw social-media-account;
 • Materiaal of inhoud gegenereerd en verschaft door u om deel te kunnen nemen aan winacties of andere acties.

Wij gebruiken bovenstaand persoonlijke gegevens om u op te sporen om de prijs uit te reiken (als u wint), u te identificeren om toe te staan om deel te laten nemen en fraude te voorkomen.

 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Proud Packaging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Uitvoering van de overeenkomst:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

2. Acquisitie:
Om Proud Packaging onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten gebruiken onze accountmanagers uw persoonsgegevens.

3. Communicatie:
Wij gebruiken uw contactgegevens om te communiceren per e-mail of telefoon wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het inplannen van afspraken, terugroeping van producten of om facturen en betalingsherinneringen te kunnen versturen.

4. Sollicitaties:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij zowel open sollicitaties als bij sollicitaties op een door ons geplaatste vacature.

5. Wet- en regelgeving:
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe zijn verplicht.

6. Marketingdoeleinden:
Wij gebruiken uw contactgegevens om u via e-mail op de hoogte houden van onze acties, producten en diensten middels nieuwsbrieven. U heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor deze informatievoorziening.

7. Website gedragsanalyse:
Ten behoeven van optimale gebruikerservaring gebruiken wij op onze website www.proudpackaging.com cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken

 

Met wie wij uw persoonsgegevens delen?
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Proud Packaging deelt uw informatie alleen met derden als:

 • Dit dienstverlening betreft die u via ons heeft afgesloten. Denk hierbij aan aflevering van producten/diensten die u bij ons heeft afgenomen;
 • dit leveranciers van de softwareprogramma’s betreft die wij ondersteuning bieden om ons werkzaamheden goed uit te kunnen voeren;
 • wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving;
 • wij daartoe gedwongen worden om onze afgesloten overeenkomst met u te kunnen handhaven. Bijvoorbeeld door het inschakelen van een incassobureau, bij het niet tijdig voldoen van uw betalingsverplichting;
 • in overige gevallen waarbij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
Proud Packaging neemt zo veel mogelijk organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Delen wij uw persoonsgegevens aan met derden? Dan eisen we dat die net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij. Mocht u redenen hebt om te geloven dat uw persoonsgegevens niet langer veilig zijn bij ons, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen door contact met ons op te nemen via ons telefoonnummer +31 (0)513 689878 of via ons mailadres info@proudpackaging.com.

 

Waar we uw persoonsgegevens verwerken?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Heerenveen. Daarnaast beschikken onze accountmanagers over uw persoonsgegevens, de hierbij behorende contactgegevens en
gespreksrapporten die zij nodig hebben voor de uitvoering van de dienstverlening als zij u bezoeken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
Proud Packaging bewaard uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dat wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn langer te bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proud Packaging. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proudpackaging.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wat als deze privacyverklaring wijzigt?
Proud Packaging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring op wijzigingen in het privacy beleid van Proud Packaging. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op www.proudpackaging.com. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Copyright 2023 Proud Packaging
Download hier onze privacyverklaring
Bedrijventerrein Heerenveen-Zuid
De Kuinder 3-2
8444 DC Heerenveen
CAST Showroom 367
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein